Thiên Ý

Thiên Ý

Thiên Ý Review Rating: 7.06 out of 10 based on 60 reviews.

Tự hỏi ai không tin vào số phận, ai không tin vào định
mệnh? Trời sinh đã thế ta phải làm sao? Nhân duyên tiên định dị giới làm sao
tránh được?

Truyện nói rằng để gặp một người đó là duyên, yêu một người đó là phận. Một chữ
duyên phận này chẳng phải là thiên ý hay sao?

Trời cao có mắt, hay lòng người dựa dẫm. Chờ trời cầu đất không bằng tự cầu
mình! Tự than thiên ý là đây nhưng nào có biết để có cái thiên ý ngày hôm nay
thì ngươi đã phải làm gì ở quá khứ?

Làm sao thoát khỏi ý trời, làm sao mới có thể nắm vận mệnh của mình trong tay?
Hắn thế giới cũ đã vậy, xuyên không đến thế giới mới, hoàn cảnh mới thì thế
nào? Khi có cơ hội thắng thiên thì hắn ta có giám làm và liệu có thành công hay
không?

Danh sách chương Thiên Ý

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK