Thượng Tiên

Thượng Tiên

Thượng Tiên Review Rating: 7.24 out of 10 based on 25 reviews.

Bạn đang đọc truyện: Thượng Tiên

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: huyền huyễn ngược

Nội dung truyện: “Thân là đệ nhất thần y, ta chỉ có hai ước vọng. Một là, kiếm một tòa kim ốc, giấu hắn, kim ốc tàng kiều.”

“Hai là?”

“Hai là, cùng hắn luyện song tu trong đó, trường sinh bất lão.”

“Lưu manh.”

5 Chương mới cập nhật Thượng Tiên

Danh sách chương Thượng Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK