Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)


Độ dài: 18 chương*
Thể loại: Cổ đại, ngược, SE (GE)
Người dịch: 无名♫ (gọi tắt VD)

Tử ngọc nằm trong đống tro tàn, một chữ "tâm" cũng dần dần mờ nhạt. Mành thưa vén nửa, hắt ánh chiều tà. Hoa đào rơi rụng, chim yến chao nghiêng. Nhìn theo hướng mây trôi phía cuối chân trời, tâm tư bao lâu nay cũng tan biến, mong đợi cũng nhạt nhoà. Giấc mộng vấn vương trăm mối càng xa xôi, lòng người sao mà thê lương.

5 Chương mới cập nhật Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

Danh sách chương Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn (Sân Không Vắng Vẻ Tàn Xuân)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK