Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm Review Rating: 8.4 out of 10 based on 43 reviews.

Vũ trụ vô tận, tinh cầu vài nghìn, cường giả khắp nơi.

Từ xưa tới nay, trường sinh chính là thứ mà ai cũng truy cầu, nhưng liệu ai đã thành công?

Cường giả vạn người kính ngưỡng, khuấy đảo phong vân, cuối cùng lại chẳng thể thoát nổi cái chết.

Hắn là Tà Đế một đời, tỉnh dậy sau vạn năm ngủ say tiếp tục tìm kiếm mục đích của chính mình. 

Danh sách chương Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK