Tiểu Hương Nô Thân Yêu

Tiểu Hương Nô Thân Yêu

Tiểu Hương Nô Thân Yêu Review Rating: 8.42 out of 10 based on 6 reviews.

Truyện Tiểu Hương Nô Thân Yêu của Độc Cô Cầu Ái là truyện xuyên không sắc nữ nói rằng chẳng qua nàng có lòng tốt cứu người sao lại rơi vào tình cảnh chiếm dụng thân thể người khác thế này?

Cũng may cha ruột cưng chiều nàng có thừa.

Cha ruột bị hãm hại bắt vào đại lao

Tục ngữ có câu không vào hang hổ sao bắt được hổ con, bất chấp mọi truyện, nàng bèn đi vào hang hổ!

Nàng biết trong hang hổ có lão hổ ngôn tình, chờ một chút!

Nhất định phải ăn tươi nuốt sống nàng sao?

Đợi nàng hoàn thành đại nghiệp, tất phải bỏ chạy mới được~~

5 Chương mới cập nhật Tiểu Hương Nô Thân Yêu

Danh sách chương Tiểu Hương Nô Thân Yêu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK