Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân Review Rating: 3.81 out of 10 based on 8 reviews.

Trong tác phẩm Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân của tác giả Yên Ba Giang Nam, bạn sẽ được thưởng thức truyện ngôn tình sắc đầy thú vị. Đại tỷ: Tướng công ta là con trai trưởng của hầu phủ, rường cột nước nhà.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Nhị tỷ: đúng là tướng phủ ngốc thê, tướng công ta dòng dõi thư hương, gia thế thanh quý.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Tứ muội: Tướng công ta có tài Trạng Nguyên, ba năm thi đỗ.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Ngũ muội: Tướng công ta trong truyện online vô cùng tuấn mỹ phong lưu, dịu dàng săn sóc.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

5 Chương mới cập nhật Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Danh sách chương Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK