Tình Sử Vương Chiêu Quân

Tình Sử Vương Chiêu Quân

Tình Sử Vương Chiêu Quân Review Rating: 3.42 out of 10 based on 12 reviews.

Đời nhà Hán với Tình Sử Vương Chiêu Quân, sau khi Hán nguyên đến lên ngôi thì thiên hạ thái bình thịnh trị, bách tính an cư lạc nghiệp, triều thần và quan lại đia. phương đều lo nhiệm vụ cuả mình . Do đó bên ngoài thì lân bang không dám dòm ngó, bên trong thì không có trộm cướp, toàn quốc được sống ngôn tình những ngày yên vui.

Nhưng sau đó truyện nói rằng Hán Nguyên đế lại tin dùng một kẻ gian thần là Mao Diên Thọ, tham lam gian ác, không chuyện gì mà không dám làm.

5 Chương mới cập nhật Tình Sử Vương Chiêu Quân

Danh sách chương Tình Sử Vương Chiêu Quân

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK