Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp

Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp

Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Nỗi buồn đẹp? Ừm... Tôi nghĩ, mình là người buồn nhất trên trái đất này, ngày hôm nay. Nhưng đó là một nỗi buồn thật đẹp, vì giống như Mộc nói, tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy là một thứ đẹp đẽ, vậy thì nỗi buồn thất tình của tôi, cũng là một nỗi buồn đẹp đẽ!
Tôi có một nỗi buồn thật đẹp!

5 Chương mới cập nhật Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp

Danh sách chương Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK