Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai

Tôi Là Bảo Bối Của Ai Review Rating: 7.1 out of 10 based on 5 reviews.

Nhân kiếp trước, quả đời sau.

Nhân duyên đã lỡ có còn gặp lại?

Ở lại cổ đại, đáp lại tình si của người?

Trở về hiện đại, chăm sóc vết thương lòng của anh?

Một lòng nếu hướng về cả hai người,

Đã như vậy, ở lại cổ đại hay trở về hiện đại?

Đi con đường nào?

Danh sách chương Tôi Là Bảo Bối Của Ai

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK