Trường Hận Động Đình Hồ

Trường Hận Động Đình Hồ

Trường Hận Động Đình Hồ Review Rating: 9.5 out of 10 based on 1 reviews.

Bạn đang đọc truyện Trường hận Động Đình hồ của tác giả Gia Cát Thanh Vân trên website đọc truyện online. Lầu Nhạc Dương là một danh lâu Đệ nhứt Trung Hoa trước cửa lầu có hồ Động Đình, cũng là một đệ nhất danh hồ; Hồ rộng mênh mông, trông ngọn núi Quân Sơn bên kia bờ chỉ bằng một chấm xanh nhỏ. Nhứt là những đêm thu vắng lặng, trăng rọi mặt hồ, cảnh vật lại càng cao nhã không bút mực nào tả xiết! Giả Chi, một Đại thi nhân đời .. 

Danh sách chương Trường Hận Động Đình Hồ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK