Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân” Review Rating: 8.3 out of 10 based on 71 reviews.


Thể loại: Hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, ngọt sủng, thế thân, HE
Độ dài: 20 chương 
Tình trạng: Hoàn 
Editor: Dưa Hấu 
Beta: A Meo 

Văn án

Một chiếc bánh ngọt nhỏ, ngọt không cần lý do, xin đừng suy nghĩ quá nhiều khi xem.

(Đẹp trai nhiều tiền kim chủ công x nhân thê trì độn trong truyện tình cảm thế thân thụ)

Có hai lý do để Lâm Miên cam tâm tình nguyện đảm nhiệm chức vụ thế thân cho bạch nguyệt quang(1) của Tạ Đình: Hắn đẹp trai và có tiền. 

Mà tu dưỡng đạo đức của nghề thế thân là: Chỉ làm thế thân, từ chối yêu đương, trừ khi đập tiền. 

Dù sao thì trên thế giới này tiền vẫn là quan trọng nhất. 

- ------

Lời tác giả: Ngọt sủng văn, khi đọc nhớ cất não.

(1) Bạch nguyệt quang: Ánh trăng sáng, ý nói người trong lòng mà mình đơn phương thầm mến. 

5 Chương mới cập nhật Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Danh sách chương Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK