Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!! Review Rating: 0.0 out of 10 based on 0 reviews.

Tác giả Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử không phải là một người trong nghề nhưng lại viết Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!! rất hấp dẫn. Nếu bạn không tin trên đời này có ‘nghiệp quật’, xin hãy đọc truyện đam mỹ này, bởi vì anh công là ví dụ tốt nhất cho câu ‘Không phải nghiệp chưa quật, chỉ là quật trễ chút thôi’

Tóm tắt truyện:

Tề Thiệp Giang làm một nghệ nhân tấu nói, biểu diễn ngoài phố, lăn lộn với nghề hơn chục năm tời gian. Tám mươi năm sau, anh mượn xác hoàn hồn, trở thành một người mới tham gia vào showbiz.

Có được cuộc sống mới, nhưng con đường hành nghề cũ khó khăn chất chồng.

Chỉ với khuôn mặt này thôi, chẳng ai chịu tin anh là nghệ nhân tấu nói, cũng không ai chịu tin anh không dựa vào mặt để kiếm cơm!

—— Anh cần mỹ nhan thịnh thế mà làm gì?!!!

Danh sách chương Tui Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Mà Làm Gì?!!

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK