Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông Review Rating: 4.67 out of 10 based on 3 reviews.

Truyện Vọng Giang Nam của tác giả Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông là một câu truyện tiểu thuyết hay, ngôn tình đam mỹ Cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược, HE.

Một bước sai, từng bước sai, sai lại sai, sai càng thêm sai. Ải bắc sông nam đế đài xuân, hoa rơi tan tác, ân oán tình cừu, mưa gió thiên nhai. Truyện để rồi phí hoài năm tháng, lỡ dở trọn đời…

5 Chương mới cập nhật Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

Danh sách chương Vọng Giang Nam Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK