Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ

Vu Sư Chi Lữ Review Rating: 8.6 out of 10 based on 13 reviews.


Dịch: nhóm dịch Vu Sư Hội


Tiếp cận vô hạn tri thức, dựa vào chính bản thân, ta khiêu chiến vô tận thế giới.


Truyện kể về một tên phù thủy tên Cách Lâm, hắn dựa vào vận may cùng sự thông minh của mình học tập tri thức phù thủy đặc biệt, đi qua nhiều dị vực thế giới, tham gia chiến tranh giữa các văn minh khác nhau.


Danh sách chương Vu Sư Chi Lữ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK