Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Xuyên Qua Làm Nông Phụ Review Rating: 5.83 out of 10 based on 52 reviews.

Xuyên qua không sao cả! Ta cũng đi theo trào lưu!

Nhưng mà Xuyên Qua Làm Nông Phụ thành một nha đầu nông thôn thì có chuyện để nói rồi!

Cho dù ném ta tới Triều Thanh làm hầu rượu! Bà cô ta cũng nhịn!

Vì sao! Vì sao! Vì sao! Xuyên không thành nha đầu nông thôn thì cũng thôi! Vì sao lại là nha đầu chờ gả đi?

Trở thành nha đầu chờ gả thì thôi! Vì sao không gả cho kẻ có tiền để cuộc đời như màu xám đen!

Không gả cho kẻ có tiền thì thôi, ta cũng chấp nhận! Vì sao lại cho ta một mẹ chồng hung dữ. Truyện về một y tá nhỏ thời hiện đại xuyên qua làm nông phụ.

Đây là chủng điền văn! Từng bước tiến lên thường thường bậc trung.

5 Chương mới cập nhật Xuyên Qua Làm Nông Phụ

Danh sách chương Xuyên Qua Làm Nông Phụ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK