Yêu Anh Dại Khờ

Yêu Anh Dại Khờ

Yêu Anh Dại Khờ Review Rating: 7.4 out of 10 based on 21 reviews.

Cô gái anh yêu đã quay về, có lẽ là lúc nhân duyên của chúng ta kết thúc.
...

Năm năm sau...

...điều em nghĩ hoá ra lại sai

Lại một lần nữa, chúng ta đến bên nhau.

Nhưng lần này, liệu duyên phận sẽ lâu bền, chúng ta sẽ nên duyên nên nợ?!!

5 Chương mới cập nhật Yêu Anh Dại Khờ

Danh sách chương Yêu Anh Dại Khờ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK