Zuckerberg Identity

Zuckerberg Identity

Zuckerberg Identity Review Rating: 4.2 out of 10 based on 8 reviews.


Thể loại: The social network đồng nhân/
Cp: Mark x Eduardo

Một câu chuyện đan xen giữa hiện tại cùng quá khứ khi mà trong một lần đi chơi lỡ bị  đi chơi rớt xuống biển, khiến cho não bộ hoạt động quay ngược thời gian trở về quá khứ,  lần nữa tìm lại tình yêu xưa. (chém)

5 Chương mới cập nhật Zuckerberg Identity

Danh sách chương Zuckerberg Identity

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK